CRIT Home
Shopping Cart
Shopping Cart

GET YOUR CRIT VIP JERSEY NOW!

Terms & Conditions

1) Jerseys will have a limited run and will be released based on a pre-order Basis. Subject to 3-4 weeks delivery date after closing of pre-orders.
Jersi akan mempunyai larian terhad dan akan dikeluarkan berdasarkan pra-pesanan. Tertakluk kepada tarikh penghantaran 3-4 minggu selepas penutupan pra-pesanan.

2) Orders are currently only available to individuals residing in Malaysia and Brunei.
Pesanan pada masa ini hanya tersedia untuk individu yang menetap di Malaysia dan Brunei.

3) Orders within Malaysia are entitled to free delivery.
Pesanan dari Malaysia layak mendapat penghantaran secara percuma.

4) Orders within Brunei are only available for self pick-up at the CRIT Esports office (ETA 1-2 weeks).
Pesanan dari Brunei tersedia untuk pengambilan sendiri di pejabat CRIT Esports sahaja (dalam masa 1-2 minggu).

SHOP